SPOCKET História

 • Stabilný a plynulý vývoj aj počas roka COVID-19
 • Rozširovanie nášho obchodného tímu pre potreby rozvoja našej spoločnosti
 • Vynikajúca dobrá prevádzka v roku 2018
 • Registrovaná značka SpocketGuard v roku 2017
 • Presunuté do novej administratívnej budovy z dôvodu rozšírenia rozsahu
 • Registrovaná vyvážajúca spoločnosť v pevninskej Číne
 • Pridanie dvoch výrobných liniek z dôvodu rozšírenia trhov
 • Budovanie tímu a štandardizovaná prevádzka sa začali v roku 2013
 • Export stojanov a držiakov diplay v roku 2012
 • Výskum a vývoj bol dokončený v roku 2011
 • V roku 2011 začal výskum a vývoj bezpečnostných spojovacích prvkov
 • Začal predávať výstavné a bezpečnostné výrobky v roku 2009
 • Zaregistrované v roku 2008